Vállalati biztosítás

 • Átlátható, könnyen választható fedezetek
 • Biztosítási termékek minden élethelyzetre
 • Digitális megoldások
 • 130 éve állunk ügyfeleink mellett
 • Ügyintézés a nap 24 órájában
 • Egyéni vállalkozó
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Közös vállalat
 • Részvény társaság
 • Egyesülés
 • Magánszemély

A szerződő fél által a biztosítási szerződésben biztosítási összeggel megjelölt vagyontárgyak.

Biztosítható költségek (mentés, oltás, kárenyhítés, romeltakarítás, ideiglenes helyreállítás , szakértői költségek, hétvégi munka, expressz ( fuvar, ideiglenes helyiségek, a hirdetési költségek, indokolt szállásdíjak, rendkívüli munkavégzés).

 • A biztosító nem áll kockázatban, amennyiben a kockázatviselési helyen folytatott tevékenység a magas tűz és robbanásveszélyességi valamint a közepes robbanásveszélyességi kockázati osztályba sorolt anyagokkal végzett tevékenység,
 • pénzváltó vagy zálog tevékenység,
 • vegyszer kereskedelem,
 • kocsma, söröző, borozó, bár, pub ( azokat a vendéglátó ipari helyiségeket, ahol melegétel fogyasztás engedélyezett)
 • disco kaszinó, játékterem
 • könnyűszerkezetes jellemzően szezonális vendéglátó egységben folytatott tevékenység függetlenül attól, hogy a kár ezen tevékenységekkel összefüggésben következett e be.

A műszaki jellemzőiben, kapacitásában, gazdasági mutatóiban azonos vagy egyenértékű új vagyontárgy káridőponti beszerzési vagy előállítási (épület ill. építmény esetén újraépítési) költsége, amely a vételáron vagy anyagköltségen és munkadíjon felül árengedmény nélkül magába foglalja a csomagolás, a szállítás, vám/adó, telepítés, tervezés, szakértés, összeszerelés, próbaüzem költségeit, a licencia és know how díját, valamint az egyéb aktiválható költségeket is.

A műszaki avulás mértékével csökkentett új érték. A műszaki avulás (elhasználódás) mértékének megállapítása a jelen feltételek szerint a következő főbb szempontok alapján történik: kor, műszaki állapot, üzemelési idő, folyamatos vagy időszakos használat, üzemelési körülmények.

A sérült vagyontárgy javítással, a károsodott részek pótlásával helyreállítható, kivéve, ha a helyreállítás gazdaságilag nem indokolt.

A biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy javítása, helyreállítása műszakilag nem lehetséges, vagy gazdaságilag indokolatlan. Totálkárnak minősül a betöréses lopáskár, a rabláskár és a biztosítási eseményből eredő eltűnés is, ha a vagyontárgy nem került meg.

A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyban keletkezett, a jelen biztosítási szerződés feltételei biztosítási eseménynek minősülő kárral közvetlen összefüggésben felmerült, a
szennyező anyag eltávolításának és a biztosított telephelyéről más, megfelelő helyszínre történő szállításának költségeit.

Kérdése van?

Kérjen visszahívást, vagy személyes tanácsadást!