Falusi CSOK

Mi az a falusi CSOK?

A falusi CSOK támogatást használt ingatlanok vásárlására, bővítésére és korszerűsítésére lehet fordítani több ezer preferált kistelepülés valamelyikén. A támogatás fele fordítható az ingatlan vételárára, a másik felét bővítésre és/vagy korszerűsítésre lehet költeni. Az igényléshez legalább két év folyamatos TB-biztosított jogviszony szükséges.

Támogatások táblázatban

Previous
Next
 1. Egy gyermekre: 600.000 forint,
 2. Két gyermekre: 2.600.000 millió forint,
 3. Három gyermekre: 10.000.000 forint.

A támogatás fele fordítható az ingatlan vételárára, az összeg másik fele kizárólag felújításra vagy korszerűsítésre költhető. Tehát a Falusi CSOK ingatlan vásárlásra fordítható összege:

 1. Egy gyermek esetén: 300.000 forint,
 2. Két gyermek esetén: 1.300.000 forint.
 3. Három gyermek esetén: 5.000.000 forint.

A CSOK-hoz hasonlóan nem vonatkozik a 35 milliós értékhatár a falusi CSOK által kedvezményezett ingatlanokra sem.

A CSOK vissza nem térítendő támogatás összege növekszik, emellett még a CSOK hitel továbbra is felvehető az általános CSOK feltételei szerint.

A falusi CSOK összegének a fele igényelhető csak korszerűsítése és bővítésre anélkül, hogy új ingatlant vennénk. Tehát a tulajdonunkban lévő ingatlant is fel lehet újítani bizonyos feltételek mellett.

Használt lakás minden olyan lakás, ami nem minősül a fenti CSOK szabály szerinti új lakásnak.

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.
A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható. A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.
 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
 • a 25. életévét még nem töltötte be,
 • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén
 • Az igénylők legalább egyikének 1 éves, 10 millió Ft összegű CSOK esetén 2 éves TB jogviszonnyal kell rendelkeznie. A TB jogviszonyba a külföldi TB is beleszámít.
 • Egyik igénylő sem lehet büntetett előéletű (bizonyos bűncselekmények kivételt képeznek)
 • Az igénylőknek nem lehet NAV tartozásuk (pl. adótartozás)
 • Maximum 2 gyermek születése vállalható. A gyermekek születésére nyitva álló határidő: 1 gyermek – 4 év, 2 gyermek – 8 év
 • Használt lakás vásárlásnál a vételár maximum 20%-kal haladhatja meg a bank által megállapított forgalmi értéket
 • Vásárlásnál maximum a vételár 10%-a fizethető készpénzben
 • Építés, bővítés esetén a teljes költségvetés 70%-áról számlát kell bemutatni, új lakás vásárlásánál a teljes vételárról
 • személyes iratok
 • külföldi állampolgár esetén speciális dokumentumok, pl. tartózkodási kártya, letelepedési engedély
 • legalább az egyik igénylő részéről igazolás a TB jogviszonyról, külföldi TB esetén annak hiteles fordítása
 • elvált igénylő esetén válási határozat, amely rendelkezik a gyermekelhelyezésről
 • hetet betöltött magzat esetén várandósgondozás könyv/orvosi igazolás
  adásvételi szerződés
 • építési/bővítési/korszerűsítési költségvetés (banki formanyomtatványon)
 • építési engedély/határozat
 • tervdokumentáció
 • társasház alapító okirat
 • osztatlan közös tuljadon esetén ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztás (továbbá vásárlás esetén elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat)

Használat lakás vásárlás

A végleges adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül.
Végső igénylési határidő 2022. június 30.

Korszerűsítés

A munkálatok megkezdését megelőzően.
Végső igénylési határidő 2022. június 30.

Bővítés

A használatbavételi engedély/hatósági bizonyítvány megszerzését megelőzően.
Végső igénylési határidő 2022. június 30.

Nem támogatott településen nem igényelhető a falusi CSOK. Illetve kizáró ok bármelyik igénylő fél esetében:

 • Köztartozás (NAV tartozás),
 • Büntetett előélet,
 • Nem elégséges idejű TB-biztosított jogviszony,
 • 18 év alatti életkor.
*A tájékoztatás nem teljeskörű, a további részletekről érdeklődjön munkatársainknál.

Kérdése van?

Kérjen visszahívást, vagy személyes tanácsadást!