Élet-megtakarítás

A hosszú távú megtakarítások felértékelődtek az utóbbi években. Sokan szeretnék saját kezükbe venni a sorsukat, de a különböző hirdetések számtalan befektetési lehetőséggel kecsegtetnek, amelyek között sokszor még pénzügyi szakemberként is nehéz kiigazodni.

Mi az az unit-linked?

A befektetési egységhez kötött (unit-linked) életbiztosítások a vegyes életbiztosítások által nyújtott szolgáltatásokat (kifizetés halálesetkor vagy tartam végén) ötvözik a befektetési alapok által kínált befektetési lehetőségekkel.

A konstrukció lényege, hogy a szerződő által befizetett díjakat a biztosító által felkínált és a szerződő által kiválasztott befektetési alapokhoz hasonlító eszközalapokba fektetik, így a lejáratkori – vagy haláleseti – kifizetés mértékét elsősorban ezen alapok hozama határozza meg.

A unit-linked biztosítások esetében nem könnyíti meg a helyzetet, hogy a költségstruktúra meglehetősen bonyolult, amelynek ismerete azonban a megalapozott döntés meghozatalához nélkülözhetetlen.

A költségek a következők lehetnek:

  • Eladási és vételi árfolyamkülönbség.A biztosítók egy része az eszközalapokban nyilvántartott befektetési egységekre eladási és vételi árfolyamot határoz meg. Úgy tekintik, hogy amikor díjat fizet be, akkor befektetési egységeket ad el Önnek, amikor pedig a biztosítók szolgáltatására kerül a sor, akkor ők vesznek vissza befektetési egységeket Öntől. Természetesen az eladási árfolyam a magasabb, ami azt jelenti: a biztosítótársaságok egy bizonyos részt elvonnak a díjból. Tehát a befektetési egységek értékének (és így a hozam) kiszámításánál e levonást figyelembe kell venni.
  • Levonás a kezdeti költségeknél.További terhet jelent, hogy a biztosítók egyfajta kezdeti költséget is levonnak, elsősorban azért, hogy abból fizessék ki az ügyfél megszerzése miatti terheiket. A kezdeti befizetések egy részét úgynevezett kezdeti egységként tartják nyilván, és azokból az egyéb (felhalmozásinak nevezett) egységektől eltérően költségrészt vonnak le. A rendszerint minden év elején esedékes levonás akár 10 esztendőre is szólhat, és mértéke akár a kezdeti befektetési egységek néhány százalékát is elérheti. Előfordulhat, hogy e költségtípus helyett alapnyitási díj, alapkezelési- vagy tőkegyűjtési költség elnevezéssel hasonló mértékű, a díjbefizetések százalékában számított jutalékot vonnak le.
  • Adminisztrációs költség.Fix összegű adminisztrációs vagy kezelési költség is felszámításra kerül. E költség mértéke évről-évre jellemzően az infláció függvényében változhat.
  • Alapváltási díj.Egyes biztosítók már az első alkalommal, mások viszont csak a második vagy harmadik alkalom után számítanak fel külön díjat akkor, ha az ügyfél át akarja rendezni befektetésének összetételét, azaz váltani akar a kínált eszközalapok között. Néhány biztosító e módosításokért is fix díjat számít fel, mások viszont az áthelyezett összeg százalékos részét kérik el.
  • Biztosítási kockázati díj.Az ügyfélterhek mellé még hozzá kell számítani a biztosítási kockázat fejében felszámított költséget is. Ennek mértéke elsősorban a szerződés egyedi jellemzőitől és a halálesetre szóló fedezet mellé kért kiegészítő biztosításoktól függ. Mint említettük, a biztosítók által az egyes eszközalapokra megadott éves bruttó hozamot a kockázati díj levonása előtt számítják. Még inkább körülményessé teszi a levonás pontos mértékének megismerését, hogy a kiegészítő biztosítások díja általában fix, míg a halálesetre szólóé „mozgó”: mértéke az eszközalapokban lévő összes egység aktuális értékétől függ.

A biztosítók szerződési feltételeikben közzé teszik a felszámított költségfajtákat. Az ügyfelek azonban ezek tényleges értékével sokszor csak akkor szembesülnek, amikor már megkötötték a szerződést és megkapták az egyenlegértékesítőjüket is. Célszerű ezért előzetesen részletes tájékoztatást kérni arról, hogy a biztosító milyen mértékű és típusú költségeket kíván érvényesíteni.

A biztosító évente egyszer köteles írásban tájékoztatni ügyfeleit a unit-linked biztosítás aktuális helyzetéről. A levélnek minden évben ugyanarra a naptári napra kell vonatkoznia. A biztosító köteles megküldeni Önnek a tájékoztató levelet a fordulónapot követő 15 napon belül. Egy év alatt azonban rendkívül sok minden történhet befektetése értékével, így – ha teheti – ennél gyakrabban ellenőrizze unit-linked biztosítása befektetési egységeinek árfolyamát. Év közben is bármikor kérhet biztosításáról tájékoztatást, ezért a szolgáltatásáért a biztosító jogosult díjat felszámítani, a 15 napos határidőt azonban ekkor is köteles betartani.

Külön figyeljen arra, hogy a biztosító részletesen feltüntesse, hogy milyen jogcímen fizetett ki különböző összegeket számlájáról. A tájékoztatóban fel kell tüntetni, hogy ennek oka biztosítási esemény miatti szolgáltatás, teljes vagy részleges visszavásárlás, a kifizetéshez kötődő esetleges külön költségek levonása volt-e, s vannak-e a biztosító által még le nem hívott, de már előírt költségek.

A befektetési egységek nettó eszközértékének rendszeres nyomon követése lehetséges a biztosítók internetes honlapján, telefonos ügyfélszolgálatán vagy fiókjaikban személyesen.

A unit-linked biztosítás jogi szempontból életbiztosításnak minősül, de nem kell gyűjtőévvel, vagy felhalmozási évekkel számolni, mert ez a típusú befektetés a kockázatviselés napjától kezdve megtakarítást képez a befizetésekre. Fontos, hogy kezelési költségeket mutató és összehasonlító táblázat a többi megtakarítási formánál nem áll rendelkezésre, így sokkal átláthatóbb a unit-linked biztosítások költségszerkezete.

A megtakarításainkat viszont menedzselni kell ahhoz, hogy a legjobb hozamot érjük el. Ez bármelyik befektetési formánál fontos szempont, hiszen a befektetés akár nyereséget, akár veszteséget is termelhet, ha nem kellő alapossággal mérjük fel a kockázatvállalási hajlandóságunkat. Így a különböző eszközalapok árfolyamváltozásait is érdemes folyamatosan szemmel tartani, és egyeztetni az esetleges alapváltásról a pénzügyi tanácsadónk segítségét kérve.

A befektetéseken elérhető hozamot nagyban befolyásolják a befektetésekkel kapcsolatban felmerülő költségek. Minél alacsonyabbak ezek a költségek, annál több marad a befektetésen realizált hozamból a befektetőnél. 

A unit-linked életbiztosítás abban különbözik a hagyományos kockázati életbiztosítástól, hogy a kockázati elemek mellett értékpapír számla is kapcsolódik a biztosításhoz. A befektetési jegyek vásárlásánál a biztosítók által összeállított alapok közül választhatunk. 

A unit-linked életbiztosításokat két csoportra oszthatjuk:

  • egyszeri díjas,
  • folyamatos díjas. 

Folyamatos díjbefizetésnél havonta fizetünk be egy meghatározott összeget a szerződéses időszak alatt: ebben az esetben a befizetett összegnek az egyik része a befektetési alapokba kerül, a másik része pedig az életbiztosítás költségeit fedezi. Azt mi dönthetjük el, hogy a befizetésünk melyik befektetési alapba kerüljön – ehhez nem árt rendelkezni némi pénzügyi vénával vagy tőzsdei tapasztalattal. Az egyszeri befizetésnél egyszer fizetünk be egy nagyobb összeget, és azt fektetjük be valamelyik alapba. Ebben az esetben nincs havi befizetés. A befektetéssel vagy a megtakarítással kombinált életbiztosítás esetében is eldönthetjük, hogy az egyszeri befizetést vagy a havi befizetést választjuk.

A unit-linked biztosítások egyik hátránya, hogy ha idő előtt szüntetjük meg a szerződést, akkor a befektetési egységeinknek csak egy részét kapjuk vissza – minél előbb szüntetjük meg a szerződést, annál kevesebbet. A visszavásárlás költsége eltérő lehet konstrukciónként, de ha idő előtt szüntetjük meg a szerződést, előfordulhat, hogy a befektetési egységek mindössze felét, vagy a felét sem kapjuk vissza – tehát mindenképpen veszteséggel zárunk. A másik hátránya a befektetési egységhez kötött biztosításnak a befektetések járulékos költségei, amelyeket nem minden esetben kompenzál a hozam. 

A unit-linked biztosításokat alapvetően azoknak ajánljuk, akiknek nem idegen a tőzsde világa, és akik szívesen egyengetik saját megtakarításaik és befektetéseik jövőjét. Ellenkező esetben érdemes egy egyszerűbb életbiztosítás mellett dönteni, mellette pedig egy biztonságosabb és a laikusok számára is átláthatóbb megtakarítási formát választani.

*A tájékoztatás nem teljeskörű, a további részletekről érdeklődjön munkatársainknál.

Kérdése van?

Kérjen visszahívást, vagy személyes tanácsadást!