Babaváró támogatás

Mi is az a Babaváró hitel?

A Babaváró támogatást – más néven a Babaváró hitelt – 2019. július 1-től igényelhetik a feltételeknek megfelelő fiatal párok.

A Babaváró maximális összege 10 millió forint, futamideje legfeljebb 20 év lehet. A konstrukcióra fizetendő induló havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg a havi 50 ezer forintot, mely összeg tartalmazza a kölcsön után fizetendő állami kezességvállalási díjat is.

A hitel a folyósítást követő első 5 évben kamatmentes, ám ha ezen idő alatt nem születik gyermek, akkor az addig igénybe vett támogatás összegét 120 napon belül egy összegben vissza kell fizetni. A visszafizetendő kamattámogatás a Babaváró igénylésekor érvényes öt éves futamidejű állampapírhozam 130 százalékának két százalékkal növelt értéke. A kamattámogatás visszafizetésén túl a futamidő további részére a Babaváró piaci kamatozású személyi kölcsönné alakul át.

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan:
  – magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
  – felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
  – kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
  – diplomás GYED-ben részesült

A fenti időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve felsőoktatási intézménynél fennálló hallgatói jogviszony megszűnését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.

 • A házaspár nem büntetett.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.
 • 1. gyermek: amennyiben gyermek születik az első 5 évben, akkor a hitel a futamidő végéig kamatmentes lesz, a havi törlesztést pedig 3 évre fel lehet függeszteni. Ez éppen akkor csökkentheti a család terheit, amikor a kismama alacsonyabb jövedelemre számíthat.
 • 2. gyermek: a második gyermek születését – pontosabban 12. hetes magzati korát – követően újabb három évig szüneteltethető a törlesztés, valamint elengedik a fennálló tőketartozás 30%-át.
 • 3. gyermek: a fennálló teljes tőketartozást elengedik, vagyis megszűnik a hitel.
A Babaváró hitel 2022. december 31-ig igényelhető, az esetleges meghosszabbításáról pedig egyelőre nincs információ. Éppen ezért fontos, hogy ha egy pár gyermekvállalást tervez, akkor határidőre teljesítse a személyi feltételeket és nyújtsa be az igénylést.
A babaváró hitelt a bankoknál lehet igényelni, ők a belső szabályzatuk alapján fogják eldönteni, hogy az igénylő hitelképes-e vagy sem. A babaváró hitel elbírálásával kapcsolatban érdemes tudni, hogy a hitelintézetek 10 munkanapon belül kötelesek elbírálni a hitelkérelmet, A kamattámogatás érvényesítéséhez a gyereknek a hitel igénylése után kell születnie, vagyis nem kell megvárni a hitelfolyósítást (természetesen csak ha pozitív hitelbírálatot kapunk). A hiteligénylőre annak a banknak a vizsgálata vonatkozik, ahol a hitelt fel szeretné venni.
 • Meg kell felelni a hitelintézet által megszabott minimum jövedelmi feltételeknek.
 • Figyelembe kell venni a JTM szabályozást
 • Bankonként eltérhet, hogy pontosan hány százalékig terhelhető a havi nettó jövedelem.
 • Eltérő lehet a minimális futamidő.
 • Eltérő lehet a minimális hitelösszeg.
 • Túl fiatal vagy túl idős igénylőnek nem ad hitelt a bank.
A futamidő alatt az adósnak a tőke mellett fizetni kell a kezességvállalási díjat is a hitelintézeteken keresztül a kincstár részére, amit évente határoznak meg. Ez az összeg mindig az aktuális tőketartozás 0,5 százaléka, amit havonta kell fizetni, tehát a havi díj az összeg egytizenkettede.
 • a hitelt forintban folyósítják, egy összegben,
 • a maximális igényelhető babaváró hitel 10 millió forint,
 • havonta kell forintban törleszteni,
 • a futamidő legfeljebb 20 év(a szüneteltetések nélkül),
 • a havi törlesztőrészlet összege maximum 50 000 forint, a kezességvállalási díjjal együtt,
 • nincs hitelbírálati díj,
 • nincs hitelfolyósítási díj,
 • nincs előtörlesztési díj
 • Igazolványok: érvényes személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél, lakcímkártya és adóazonosító.
 • 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás: ezt a munkáltatótól lehet kérni, de fontos, hogy ne legyen 30 napnál régebbi.
 • NAV jövedelemigazolás: a vállalkozóknak NAV jövedelemigazolásra van szükségük, amit az adóhatóságtól szerezhetnek be.
 • Bankszámlakivonat: mint minden hitelnél, itt is szükség van 1-3 havi bankszámlakivonatra, amin látható a jövedelem.
 • 3 év TB jogviszony igazolás: az államilag támogatott hiteleknél az igénylés feltétele a társadalombiztosítási (tb) jogviszony igazolása, amelyet a fővárosi és megyei kormányhivatalok által kiállított hatósági bizonyítvánnyal lehet megtenni. Jó hír, hogy ezt már elektronikus formában is el kell fogadniuk a bankoknak.
 • Várandósgondozási kiskönyv: ez akkor kell csak az igényléshez, ha a Babaváró igénylésével együtt a gyermeket is bejelentenénk, hiszen így azonnal felfüggesztik 3 évre a hitel törlesztését. A várandósági kiskönyvből tudják megállapítani a bankok, hogy a magzat betöltötte-e a 12 hetes magzati kort. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a kiskönyv tartalmazza a születés várható időpontját, ez azonban többször hiányzik a dokumentumról. A szülészorvos aláírása és pecsétje is szükséges a dokumentumra, ezek nélkül sajnos nem fogja elfogadni a bank a gyermek bejelentését.

A legalább 3 éves folyamatos TB jogviszonyt elegendő a házaspár egyik tagjának igazolnia.

A TB jogviszonyt igazoló hatósági bizonyítvány igénylésére a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti kormányhivatalnál, e-Papír szolgáltatáson (epapir.gov.hu) keresztül van lehetőség, továbbá postai úton is feladható az igénylőlap. Az e-Papír szolgáltatás Ügyfélkapu regisztrációval használható, itt a beszkennelt igénylőlapot kell eljuttatni a hatósághoz.

A postai úton történő beküldéskor az igénylőlaphoz másolatban mellékelni kell a személyazonosításra alkalmas igazolvány (jogosítvány vagy személyi igazolvány), a lakcímkártya, a TAJ kártya másolatát, valamint a meghatalmazás (amennyiben nem a hatósági bizonyítványt igénylő jár el az ügyben) eredeti példányát.

A lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos eljárások tárgyi illetékmentességére tekintettel az eljárásért nem kell fizetni. A hatósági bizonyítvány a lakáscélú támogatás igényléséhez a kiállítása napjától számított 30 napig használható fel.

A lakást vásárló fiatalok legnagyobb problémája többnyire a lakáshitelhez szükséges önerő előteremtése. Elméletileg egy lakás vételárát 80%-ig hitelezik a bankok, ám reálisabb 50-70%-kal számolni. Különösen az olyan kistelepüléseken óvatosak a bankok, ahol kevés a tranzakció, így nagyon nehéz pontosan meghatározni egy ingatlan reális forgalmi értékét. A 70%-os hitelfedezeti arány azt jelenti, hogy egy 30 millió Ft-os ingatlan megvásárlásához legalább 9 millió Ft önerőt fel kell tudnia mutatni. A maximum 10 millió Ft összegű Babaváró hitel az önerő előteremtéséhez jó lehetőség, ám azt tudni kell, hogy amennyiben a Babaváró folyósítása és a lakáshitel felvétele között nem telik el 90 napnál több, akkor jogszabály alapján a kölcsön 25%-át ingatlantehernek, míg 75%-át önerőnek kell tekinteni. Vagyis egy 10 milliós Babaváró esetében 7,5 millió Ft számíthat legfeljebb önerőnek ilyenkor.

A kamattámogatás megszűnik, ha 5 éven belül:


1. nem teljesül a gyermekvállalás az 5 éves időszak lejártát követő naptól kezdődően
2. elválnak és nem teljesült a gyermekvállalás az erről szóló bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő törlesztési esedékesség napjától
3. elhalálozik az egyik fél és még nem teljesült a gyermekvállalás a házastárs halálától számított 6 hónapos időszak lejártát követő naptól
4. a házaspár egyik tagja sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel az utolsó magyarországi cím megszűnését követő naptól
5. a támogatással érintett gyereket egyikük sem neveli saját háztartásában a gyermeknek a szülők háztartásából való kikerülését k övető
naptól

Ha nem teljesülnek a szükséges feltételek, akkor a teljes kamattámogatási összeget egy összegben kell visszafizetnie a feltétel meghiúsulásától számított 120 napon (4 hónap) belül . Kivételt képez ez alól , a házastárs elhalálozásának esete, valamint a válás esete, ha a gyermekvállalás a kölcsönigénylést követő 5 éven belül teljesült. A visszafizetésre 24 havi részletfizetés kérhet ő méltányossági alapon az illetékes járási hivatalnál.

pl. 10 millió forint támogatás igénybevétele esetén a jelenleg aktuális kamatokkal (3,70%) számolva kb. 1,6 millió forintot kell az ügyfélnek visszafizetnie.


Bizonyos esetekben a kamattámogatás visszafizetése alól az 5 éves időszak lejártát megelőzően a támogatott személyek felmentést kérhetnek az illetékes járási hivataltól (Pl. ha megváltozik a valamely fél munkaképessége , illetve ha a házaspár egészségügyi okokból nem tudta teljesíteni a gyermekvállalást


Ha az ügyfél 5 éven belül legalább a kölcsön felét előtörleszti , az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást vissza kell fizetni, amennyiben a gyermekvállalás még nem teljesült. A kamattámogatás nem veszik el ebben az esetben, a visszafizetett összeg a Kincstártól visszaigényelhető, ha a gyermekvállalás 5 éven belül teljesül.

*A tájékoztatás nem teljeskörű, a további részletekről érdeklődjön munkatársainknál.

Kérdése van?

Kérjen visszahívást, vagy személyes tanácsadást!